Hakkımızda


Hep dünden daha iyi...

Kuteks A.Ş. 1984 yılında tıbbi sarf malzeme üretimi konusunda faaliyet göstermek üzere kurulmuş, 2002 yılında Uğur Şirketler Grubu’na dahil olarak grubun sağlık alanındaki başarılı temsilcisi haline gelmiştir.

Ürün çeşitlemesini 1986 yılı başından itibaren şekillendirmeye başlayan ve kalitede Avrupa standartlarını yakalamayı kendisine ilke edinmiş olan Kuteks bugün gelinen noktada amacına ulaşmış ve kendisine yeni hedefler belirlemiştir.

Sağlık sektörüne girdiğinden bu yana Kuteks ismi, yüksek kaliteli tıbbi ürünlerle birlikte anılmaya başlamıştır. Kuteks, sargı bezi, sterilize hidrofil gaz bezi, sterilize gaz kompres, her türlü elastik bandaj, korse ve dizlik gibi tıbbi tekstil ürünleri ile sektörün en büyük üreticileri arasına girmiştir.

Yapılan yatırımlarla sürekli büyümeye devam eden şirket, 2010 yılında Fortune markası ile pazara yeni medikal ürünler sunmuş, ürün gamında; dijital dereceler, tansiyon aletleri, yarabantları, yara pedleri, steril şırıngalar, cerrahi maskeler, gebelik testi, ortopedi ürünleri mevcuttur. Fortune markası ürün çeşitliğini, varlık sebebi olan değerli müşterilerden gelen talepler doğrultusunda artırmak için araştırmalarına devam etmektedir.

Kuteks 32.498 metrekarelik alan üzerine kurulu bulunan toplam 12.566 metrekarelik iki ayrı binada modern ve hijyenik koşullarda hizmet vermektedir.

Tüm üretim bölümleri amaca yönelik modern, hijyenik ve günümüze uygun teknoloji ile donatılmış olup, ilgili yönetmeliklere, direktif ve standartlarına uygun laboratuvar ve kalite kontrol bölümleri ile “kalite anlayışı” sürekli olarak denetim altında tutulmaktadır.

Kaliteli ürünlerimiz dünya çapındaki müşterilerine profesyonel, konusunda uzman ve tecrübeli pazarlama elemanları ile pazarlanmaktadır.

Kuteks ürünleri ecza depoları ve itriyat depoları aracılığıyla doğrudan eczanelere, medikaller ile de hastanelere sunulmaktadır. Ayrıca birçok gelişmiş Avrupa ülkesine ve birçok yabancı ülkeye ihraç olunmaktadır.

Çevre ve Kalite Politikamız

Çevre Politikamız

 • Üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan ya da oluşabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak.
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ile ilgili tüm kanun, mevzuat ve diğer yasal gerekliliklere uymak,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ,
 • Hammadde, Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,
 • Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indirmek,

Kalite Politikamız

 • Kaliteyi, Kuteks A.Ş.´ de bir yaşam biçimine dönüştürmek ve devamlılığını sağlamak
 • Uluslararası kabul görmüş 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve ISO: 13485:2003 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulu olan Kalite Yönetim Sistemimizi sürdürmek, geliştirmek ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmektir.
 • Ürün ve hizmetlerin daima yasal düzenlemelere ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak,
 • Satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, en ekonomik hizmeti vererek müşteri memnuniyetinin yanı sıra müşteri bağlılığını da arttırmak.
 • Sürekli eğitim anlayışı doğrultusunda çalışanlarımızı eğitimlerle donatmak, katılımlarını sağlamak, potansiyeli zenginleştirmek ve tüm birimlerde çalışanlarımıza ergonomik çalışma koşullarını sağlayarak çalışan memnuniyetini sağlamak.
 • Stratejik ortaklarımızdan olan tedarikçilerimizle karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmek ve sıkı bir iş birliği içerisinde olmak, onlarla büyüyüp gelişmek.
 •  Kalite hedefleri doğrultusunda sistem performansını gözden geçirerek düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirerek sürekli iyileşmeyi sağlamak.