Sosyal Sorumluluk


"Kurumsal Sosyal Sorumluluğu" bu konuda özenli ve hassasiyet içinde hareket ederek, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

Kuteks olarak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla, çevre, eğitim ve sağlık konularında çeşitli toplumsal paylaşım projelerine düzenli ve sürekli olarak destek vermeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımıza ve onların ailelerine, müşterilerimize, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için özenle çalışıyoruz.

Sağlık alanında ise önemli sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Personellerimizin belirli periyotlarda gönüllü kan bağışı vermesini; sigaranın zararları ve benzeri konularda bilgilenme ve farkındalık sağlıyoruz. Her fırsatta sağlık alanında yürütülen projeleri kaynaklarımız nispetinde destekliyoruz.

Bu nedenle Kuteks A.Ş. olarak, sahip olduğumuz kaynakları daha verimli kullanıyor ve şirketimiz içerisinde geri dönüşümü en etkin şekilde sağlamaya özen gösteriyoruz