İnsan Kaynakları

Şirketimizin haklı başarısının temelinde, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımız bulunmaktadır. Şirketimiz, müşteri memnuniyetine doğrudan etkisi nedeniyle, öncelikle çalışanlarını memnun etmeyi hedeflemiştir.

Kariyer Yönetimi: Şirketimiz, çalışan gelişimini ve şirkete olan katkısını sağlamak üzere, çalışanların değişik zamanlarda eğitim programlarına katılmasını sağlayıp bireysel gelişimini destekler bireysel kariyer hedeflerine ulaşması için çaba sarf eder.

Eğitim: Şirketimizde; güvenilir marka olmamızın mimarı olan çalışanlarımıza yönelik verilen eğitimler ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi desteklenmekte, kurumun en önemli kaynağı olan “bilgi sermayesi” güçlendirilmektedir.

  • Uğur Şirketler Grubu çatısı altındaki tüm firmalarımız, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan şartlara saygılı olarak yürütmektedir.
  • Uğur Şirketler Grubu çalışanlarına sağladığı şartlar ile işçi işveren uygulamalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin taraf olduğu ILO Sözleşmelerine uyumlu ve ülke kanunlarının izin verdiği yasal çerçeveler kapsamında uygular.